Animation Video – Dịch vụ thiết kế, tạo dựng video hoạt hình, video giải thích

Animation video là một phương tiện truyền thông được tạo ra với các thiết kế, bản vẽ, minh họa hoặc hiệu ứng dưới dạng video, hoạt hình di chuyển một cách bắt mắt dùng để cung cấp thông tin hoặc giải thích cho một sự kiện, vấn đề nào đó. Mặc dù chúng có thể Chi tiết

Thiết kế thiệp, bao bì, tờ rơi, leaflet

Thiết kế thiệp mời sự kiện, bao bì quà tặng, tờ rơi, leaflet. Mặc dù tờ rơi là một trong những ấn phẩm sử dụng một lần duy nhất cho chiến dịch quảng cáo của quý khách nhưng để đạt hiệu quả thì việc thiết kế tờ rơi sao cho đẹp và thu hút là Chi tiết

Thiết kế quảng cáo

Thiết kế quảng cáo cho sự kiện Thiết kế brochure Thiết kế catalog Thiết kế tờ rơi, leaflet Thiết kế poster Thiết kế biển quảng cáo Thiết kế Bảng biển quảng cáo tấm lớn (Pano, billboard) là một loại hình bảng đặc biệt, có kích thước lớn, từ khoảng 80m2 (bảng trong nội thành) đến Chi tiết